31. Hikmet

Bin tümen türlü hatalar benden geçse affeyle
Ne denli kötü ameller benden geçse affeyle
Eğer tilavet ettiğimde bu Allah kelamını
Yanlış, isyan ve hatalar benden geçse affeyle

Okuduğunda gafil geçse veya yanlış noksan ile
Her nasıl yerli-yersizler benden geçse affeyle
Med ile irab ve teşdidleri değişik eylesem
Bu kelama her hatalar benden geçse affeyle

Yanlış okusam bir kelime veya bir harfini
Böyle eksik dualar benden geçse affeyle
Vaad ayeti vaadini eylemesem ben fark
Anlamayıp bazı şeyler benden geçse affeyle

Kurân'ın izzet ve ikramını yerine getirmesem
Edepsizlik, akılsızlık benden geçse affeyle
Hazretinde ben gibi kulun hatası çoktur
Yüz karası her hatalar benden geçse affeyle

Hoca Ahmed miskin'in noksanı çoktur dünyada
Gerçi ya Rab binlerce hata benden geçse affeyle

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi